Палітычная гісторыя Беларусі ў часы падзелаў Рэчы Паспалітай

У гэтай кнізе змешчаны аўтарэферат дысертацыі на атрыманне вучонай ступені доктара гістарычных навук, якую аўтар абараніў у Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце імя Максіма Танка, а таксама дадатак, у якім змешчана ананімная экспертиза ВАКа

Подробнее...

Камісары Касцюшкі. Дакументы паўстання 1794 г. у Літоўскай правінцыі

Першы том знаёміць чытача з дакументамі паўстання 1794 г. у BKJI, што знаходзяцца ў архіве Польскай акадэміі навук у Курніку. Вялікая значнасць дакументаў у тым, што яны дакладна адлюстроўваюць дзейнасць парадкавых камісій паўстання (асабліва, Гродзенскай) за ўвесь час іх існавання

Подробнее...

Народжаны рабалепнічаць

 

У кнізе даследуецца месца беларускіх зямель Вялікага княства Літоўскага ў кантэксце ўсталявання расійскага пратэктарату ў Рэчы Паспалітай і напярэдадні яе першага падзелу ў 1772 г.

Подробнее...

СССР. Святы саюз свабодных рыцараў

 

Дадзены зборнік працягвае знаёміць чытача з дакументаті паўстання 1794 г., што знаходзяцца ў архіве Польскай акадэми навук у Курніку. У ім змешчаны надрукаваныя ў свой час вышэйшым і мясцовым кіраўніцтвам паўстання універсалы па прапагандзе вызваленчых ідэй і мабілізацыі жыхароў BKЛ у ix падтрымку

Подробнее...