Камісары Касцюшкі. Дакументы паўстання 1794 г. у Літоўскай правінцыі

Першы том знаёміць чытача з дакументамі паўстання 1794 г. у BKJI, што знаходзяцца ў архіве Польскай акадэміі навук у Курніку. Вялікая значнасць дакументаў у тым, што яны дакладна адлюстроўваюць дзейнасць парадкавых камісій паўстання (асабліва, Гродзенскай) за ўвесь час іх існавання

Подробнее...

Народжаны рабалепнічаць

 

У кнізе даследуецца месца беларускіх зямель Вялікага княства Літоўскага ў кантэксце ўсталявання расійскага пратэктарату ў Рэчы Паспалітай і напярэдадні яе першага падзелу ў 1772 г.

Подробнее...

СССР. Святы саюз свабодных рыцараў

 

Дадзены зборнік працягвае знаёміць чытача з дакументаті паўстання 1794 г., што знаходзяцца ў архіве Польскай акадэми навук у Курніку. У ім змешчаны надрукаваныя ў свой час вышэйшым і мясцовым кіраўніцтвам паўстання універсалы па прапагандзе вызваленчых ідэй і мабілізацыі жыхароў BKЛ у ix падтрымку

Подробнее...

В. Уланов Волочная помера

В настощем издании воспроизводится рукопись малоизвестного русского историка В. Уланова, написанная им в разгар революции 1905 г. в духе модного тогда «народоведения» окраин Российской империи. Будучи опубликованным в свое время, это сочинение могло бы стать одним из первых, доступных массовому читателю, трудов по известной аграрной реформе середины XVI в. в Великом княжестве Литовском. 

Подробнее...