Ураднікі беларускіх земляў ВКЛ у першай палове 18 стагоддзя

У дазенай кнізе ўпершыню змешчаны самы поўны спіс іерархіі публічных функцыянераў беларускіх земляў Вялікага княства Літоўскага ў першай палове ХУШ ст. з пералікам іх маёмаснага і сямейнага стану, часу займання пасадаў. Зборнік падрыхтаваны на падставе архіўных дакументаў. Спісы падаюцца на рускай мове.

Аналагічныя спісы за другую палову XVIII ст. змешчаны ў 4-м томе збора твораў 

Подробнее...

Ураднікі беларускіх земляў ВКЛ пры Станіславе Панятоўскім

У дадзенай кнізе ўпершыню змешчаны самы поўны спіс іерархіі публічных функцыянераў беларускіх земляў Вялікага княства Літоўскага ў другой палове XVIII стагоддзя з пералікам іх маёмаснага і сямейнага стану, часу займання пасадаў. Зборнік падрыхтаваны на падставе архіўных актаў земскіх, гродскіх судоў і каралеўскіх намінацый у канцылярыі ВКЛ. Спісы падаюцца на рускай мове.

Подробнее...

Палітычная гісторыя Беларусі ў часы падзелаў Рэчы Паспалітай

У гэтай кнізе змешчаны аўтарэферат дысертацыі на атрыманне вучонай ступені доктара гістарычных навук, якую аўтар абараніў у Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце імя Максіма Танка, а таксама дадатак, у якім змешчана ананімная экспертиза ВАКа

Подробнее...

Камісары Касцюшкі. Дакументы паўстання 1794 г. у Літоўскай правінцыі

Першы том знаёміць чытача з дакументамі паўстання 1794 г. у BKJI, што знаходзяцца ў архіве Польскай акадэміі навук у Курніку. Вялікая значнасць дакументаў у тым, што яны дакладна адлюстроўваюць дзейнасць парадкавых камісій паўстання (асабліва, Гродзенскай) за ўвесь час іх існавання

Подробнее...